Motor Tuning

Motor Tuning  
——————————————————————————–
Motor tuning er tilladt så længe det sker på den originale motor eller en senere ilagt tilsvarende motor. Der er her ingen procentgrænse for effektforøgelsen.

Generelt for alle typer motortuning gælder, at når tuningen får karakter af en motorombygning, eksempelvis når der foretages væsentlig indgreb, f.eks. ved udskiftning af topstykke, motorblok eller krumtap, vil dette blive anset for et egentlig motorskifte. Dette betyder, at 20 pct. grænsen gælder.

Karrosserituning
——————————————————————————–
Foretages der montering af plast- eller glasfiberdele på et køretøj skelnes der mellem, om det er noget der skrues/limes på, om monteringen blot medfører mindre afvigelser i forhold til oprindelige køretøj, eller om der foretages egentlige indgreb i det eksisterende køretøj, og derved opnår et helt andet udseende. Det er f.eks. tilladt at montere spoilersæt (for og bag), sideskørter o.l.

Motorskift/motortuning
——————————————————————————–
Motoren kan udskiftes, men udskiftningsmotoren må højst have 20 pct. større effekt (DIN-HK) end køretøjets originale motor. Hvis effektforøgelsen overstiger 20 pct., skal der betales ny afgift af køretøjets aktuelle værdi. Beregningsgrundlaget for udregning af effektforøgelsen er begge motorers effekt som nye. Det er fabrikkens angivelser om motoreffekt, der bruges.

Hvis man udskifter en benzinmotor med en dieselmotor, gælder 20 pct. reglen også.

En motor består af mange enkelt komponenter, men vigtige er især topstykket, motorblokken og krumtappen.

Udskiftning af en eller flere af disse komponenter (f.eks. indsprøjtningstopstykke), eventuelt kombineret med udskiftning af andre dele, betyder at der skal betales afgift af køretøjet, hvis effektforøgelsen overstiger 20 pct. Motorombygningen sidestilles i disse tilfælde med en egentlig motorudskiftning.

Hvis der samtidig med motorudskiftning/motortuning også foretages udskiftning af støddæmpere, bremser, gearkasse, differentiale eller andre ændringer, kan det betyde, at køretøjet mister sin afgiftsmæssige identitet, og der skal betales afgift, også selv om effektforøgelsen ikke overstiger 20 pct. Det gælder, hvis der er tale om modelskifte, jf. nedenstående afsnit.

Ved motorudskiftning/-tuning eller anden ombygning er det altid klogt at spørge Statens Bilinspektion om eventuelle krævede tekniske ændringer.

Effektforøgelse kan opnås enten ved motorudskiftning eller ved motortuning, evt. ved en kombination af begge.


Eksempler/afgørelser på motortuning/-ombygning 
——————————————————————————–
Opel Kadett 2,0, årgang 1989 med 8 ventilet topstykke (med karburator) monteres med et 16 ventilet topstykke fra en model 2,0 GSI. Motorblokken til de to forskellige topstykker er ens.

Dette kræver imidlertid montering af andre stempler, indsprøjtningssystem mv. Effektforøgelsen overstiger 20 pct.

Der er her tale om en motorombygning, der medfører afgiftspligt. Hvis det kun er nødvendigt at udskifte topstykket samt montering af indsprøjtningssystemet, vil dette kun medføre afgiftspligt, hvis effektforøgelsen overstiger 20 pct.